تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان

1 TJS
=
35.576 AMD
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با35.576 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.028 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان امروز سه شنبه 1 خرداد 1403 برابر 35.576 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 35.576 درام ارمنستان. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان دیروز 35.406 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
35.400 35.400 کمترین
37.042 35.828 بیشترین
36.100 35.541 میانگین
0.586 0.119 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان

1 سامانی تاجیکستان
=
35.58 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
355.76 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
889.4 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1,778.81 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3,557.61 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
5,336.42 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
7,115.23 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
8,894.03 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
17,788.06 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
35,576.13 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
177,880.65 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان

1 درام ارمنستان
=
0.03 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.28 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.7 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1.41 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
2.81 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
4.22 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
5.62 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
7.03 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
14.05 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
28.11 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
140.54 سامانی تاجیکستان
5,290 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 1 خرداد 1403, در بازار 5,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 190 تومان (3.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,480 تومان معامله می شد.

14,870 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز سه شنبه 1 خرداد 1403, در بازار 14,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 590 تومان (3.82 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 15,460 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و درام ارمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)