تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند سوریه به روپیه هندوستان

1 SYP
=
0.007 INR
1 پوند سوریهبرابر است با0.007 روپیه هندوستان
1 روپیه هندوستانبرابر است با153.778 پوند سوریه
نرخ تبدیل پوند سوریه به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل پوند سوریه به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل پوند سوریه به روپیه هندوستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 0.007 است. یعنی 1 پوند سوریه برابر است با 0.007 روپیه هندوستان. نرخ تبدیل پوند سوریه به روپیه هندوستان دیروز 0.006 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند سوریه به روپیه هندوستان

سه ماهه یکماهه  
0.006 0.006 کمترین
0.007 0.007 بیشترین
0.006 0.006 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند سوریه به روپیه هندوستان
ماه
همه

تبدیل پوند سوریه به روپیه هندوستان

1 پوند سوریه
=
0.01 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
0.07 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
0.16 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
0.33 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
0.65 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
0.98 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
1.3 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
1.63 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
3.25 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
6.5 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
32.51 روپیه هندوستان

تبدیل روپیه هندوستان به پوند سوریه

1 روپیه هندوستان
=
153.78 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
1,537.78 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
3,844.46 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
7,688.92 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
15,377.84 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
23,066.75 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
30,755.67 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
38,444.59 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
76,889.18 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
153,778.36 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
768,891.82 پوند سوریه
533 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 533 تومان است که نسبت به روز گذشته 37 تومان (7.46 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 496 تومان معامله می شد.

820 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 820 تومان است که نسبت به روز گذشته 48 تومان (6.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 772 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه هندوستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند سوریه به روپیه هند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پوند سوریه و همچنین نرخ دلار به روپیه هند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند سوریه را به روپیه هند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پوند سوریه و روپیه هند به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)