تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان

1 SYP
=
0.03 AMD
1 پوند سوریهبرابر است با0.03 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با33.232 پوند سوریه
نرخ تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان

نرخ تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان

نرخ تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان امروز چهارشنبه 27 تیر 1403 برابر 0.030 است. یعنی 1 پوند سوریه برابر است با 0.030 درام ارمنستان. نرخ تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان دیروز 0.030 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.030 0.030 کمترین
0.031 0.030 بیشترین
0.030 0.030 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند سوریه به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان

1 پوند سوریه
=
0.03 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
0.3 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
0.75 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1.5 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3.01 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
4.51 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
6.02 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
7.52 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
15.05 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
30.09 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
150.46 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

1 درام ارمنستان
=
33.23 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
332.32 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
830.79 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
1,661.58 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
3,323.16 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
4,984.75 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
6,646.33 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
8,307.91 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
16,615.82 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
33,231.64 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
166,158.21 پوند سوریه
445 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 445 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (2.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 455 تومان معامله می شد.

14,800 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 14,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 230 تومان (1.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 15,030 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پوند سوریه و همچنین نرخ دلار به درام ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند سوریه را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پوند سوریه و درام ارمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)