تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

1 SGD
=
0.732 USD
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.732 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با1.367 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 0.732 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 0.732 دلار آمریکا. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا دیروز 0.733 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.732 0.732 کمترین
0.757 0.741 بیشترین
0.742 0.735 میانگین
0.007 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

1 دلار سنگاپور
=
0.73 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
7.32 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
18.29 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
36.58 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
73.15 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
109.73 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
146.31 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
182.88 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
365.76 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
731.53 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
3,657.64 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور

1 دلار آمریکا
=
1.37 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
13.67 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
34.17 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
68.35 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
136.7 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
205.05 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
273.4 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
341.75 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
683.5 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,367 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
6,835 دلار سنگاپور
36,320 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 36,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.11 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,360 تومان معامله می شد.

49,200 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 49,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 49,200 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت فدرال رزرو آمریکا و سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/SGD فارکس می توانید دلار سنگاپور خود را به دلار آمریکا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)