تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

1 SGD
=
0.733 USD
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.733 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با1.364 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.733 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 0.733 دلار آمریکا. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا دیروز 0.734 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.733 0.733 کمترین
0.752 0.745 بیشترین
0.744 0.740 میانگین
0.004 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

1 دلار سنگاپور
=
0.73 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
7.33 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
18.33 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
36.66 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
73.31 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
109.97 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
146.63 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
183.28 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
366.57 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
733.14 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
3,665.69 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور

1 دلار آمریکا
=
1.36 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
13.64 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
34.1 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
68.2 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
136.4 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
204.6 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
272.8 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
341 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
682 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,364 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
6,820 دلار سنگاپور
48,450 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 48,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 650 تومان (1.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 49,100 تومان معامله می شد.

66,050 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 66,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 800 تومان (1.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 66,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت فدرال رزرو آمریکا و سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/SGD فارکس می توانید دلار سنگاپور خود را به دلار آمریکا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)