تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به روپیه پاکستان

1 SGD
=
207.946 PKR
1 دلار سنگاپوربرابر است با207.946 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.005 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه پاکستان امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 207.946 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 207.946 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه پاکستان دیروز 208.193 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
205.787 205.787 کمترین
214.797 208.646 بیشترین
210.368 207.717 میانگین
2.565 0.708 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به روپیه پاکستان

1 دلار سنگاپور
=
207.95 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
2,079.46 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
5,198.64 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
10,397.28 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
20,794.57 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
31,191.85 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
41,589.14 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
51,986.42 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
103,972.84 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
207,945.68 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
1,039,728.42 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به دلار سنگاپور

1 روپیه پاکستان
=
0 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.05 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.12 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.24 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.48 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
0.72 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
0.96 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
1.2 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
2.4 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
4.81 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
24.04 دلار سنگاپور
42,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 42,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,750 تومان معامله می شد.

205 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 205 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 205 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به روپیه پاکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه پاکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)