تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

1 SGD
=
64.941 KGS
1 دلار سنگاپوربرابر است با64.941 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.015 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 64.941 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 64.941 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان دیروز 64.989 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
64.327 64.698 کمترین
66.518 65.373 بیشترین
65.264 64.995 میانگین
0.555 0.192 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

1 دلار سنگاپور
=
64.94 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
649.41 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
1,623.54 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
3,247.07 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
6,494.14 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
9,741.22 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
12,988.29 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
16,235.36 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
32,470.72 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
64,941.43 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
324,707.17 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به دلار سنگاپور

1 سوم قرقیزستان
=
0.02 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.15 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.38 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.77 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
1.54 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
2.31 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
3.08 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
3.85 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
7.7 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
15.4 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
76.99 دلار سنگاپور
36,340 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 36,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.06 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,360 تومان معامله می شد.

559 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 559 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 559 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سوم قرقیزستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)