تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

1 SGD
=
66.557 KGS
1 دلار سنگاپوربرابر است با66.557 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.015 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 66.557 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 66.557 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان دیروز 66.608 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
66.239 66.239 کمترین
67.549 66.786 بیشترین
66.788 66.520 میانگین
0.328 0.151 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان

1 دلار سنگاپور
=
66.56 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
665.57 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
1,663.93 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
3,327.86 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
6,655.73 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
9,983.59 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
13,311.46 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
16,639.32 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
33,278.65 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
66,557.29 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
332,786.46 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به دلار سنگاپور

1 سوم قرقیزستان
=
0.02 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.15 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.38 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.75 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
1.5 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
2.25 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
3 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
3.76 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
7.51 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
15.02 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
75.12 دلار سنگاپور
42,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 42,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,750 تومان معامله می شد.

642 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 642 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 641 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سوم قرقیزستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)