تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به روپیه هندوستان

1 SGD
=
62.231 INR
1 دلار سنگاپوربرابر است با62.231 روپیه هندوستان
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.016 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه هندوستان امروز دوشنبه 1 مرداد 1403 برابر 62.231 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 62.231 روپیه هندوستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه هندوستان دیروز 62.236 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به روپیه هندوستان

سه ماهه یکماهه  
61.192 61.481 کمترین
62.321 62.321 بیشترین
61.764 61.904 میانگین
0.262 0.299 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به روپیه هندوستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به روپیه هندوستان

1 دلار سنگاپور
=
62.23 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
622.31 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
1,555.78 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
3,111.56 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
6,223.12 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
9,334.68 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
12,446.25 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
15,557.81 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
31,115.61 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
62,231.23 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
311,156.13 روپیه هندوستان

تبدیل روپیه هندوستان به دلار سنگاپور

1 روپیه هندوستان
=
0.02 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.16 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.4 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.8 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
1.61 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
2.41 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
3.21 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
4.02 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
8.03 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
16.07 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
80.35 دلار سنگاپور
42,800 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 42,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,000 تومان معامله می شد.

687 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 687 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.58 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 691 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه هندوستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روپیه هند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به روپیه هند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه هند به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)