تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا

1 NOK
=
0.089 USD
1 کرون نروژبرابر است با0.089 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با11.176 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402 برابر 0.089 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.089 دلار آمریکا. نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا دیروز 0.090 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.090 0.090 کمترین
0.104 0.095 بیشترین
0.094 0.092 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا

1 کرون نروژ
=
0.09 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.89 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
2.24 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
4.47 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
8.95 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
13.42 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
17.9 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
22.37 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
44.74 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
89.48 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
447.39 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به کرون نروژ

1 دلار آمریکا
=
11.18 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
111.76 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
279.4 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
558.8 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
1,117.6 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1,676.4 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
2,235.2 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
2,794 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
5,588 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
11,176 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
55,880 کرون نروژ
4,660 تومان

قیمت کرون نروژ امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 4,660 تومان است که نسبت به روز گذشته 105 تومان (2.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,765 تومان معامله می شد.

51,250 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 51,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 650 تومان (1.25 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 51,900 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/NOK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت فدرال رزرو آمریکا و سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/NOK فارکس می توانید کرون نروژ خود را به دلار آمریکا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)