تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

1 NOK
=
8.142 KGS
1 کرون نروژبرابر است با8.142 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.123 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان امروز شنبه 20 خرداد 1402 برابر 8.142 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 8.142 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان دیروز 8.028 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
7.846 7.846 کمترین
9.107 8.241 بیشترین
8.212 8.004 میانگین
0.206 0.110 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

1 کرون نروژ
=
8.14 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
81.42 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
203.54 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
407.08 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
814.17 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
1,221.25 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
1,628.34 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
2,035.42 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
4,070.84 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
8,141.68 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
40,708.38 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به کرون نروژ

1 سوم قرقیزستان
=
0.12 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
1.23 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
3.07 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
6.14 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
12.28 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
18.42 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
24.56 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
30.71 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
61.41 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
122.82 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
614.12 کرون نروژ
4,705 تومان

قیمت کرون نروژ امروز شنبه 20 خرداد 1402, در بازار 4,705 تومان است که نسبت به روز گذشته 85 تومان (1.84 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,620 تومان معامله می شد.

577 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز شنبه 20 خرداد 1402, در بازار 577 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 575 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سوم قرقیزستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)