تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

1 NOK
=
8.49 KGS
1 کرون نروژبرابر است با8.49 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.118 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 8.490 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 8.490 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان دیروز 8.493 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
8.136 8.376 کمترین
8.795 8.572 بیشترین
8.510 8.484 میانگین
0.161 0.053 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان

1 کرون نروژ
=
8.49 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
84.9 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
212.26 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
424.51 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
849.02 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
1,273.53 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
1,698.04 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
2,122.56 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
4,245.11 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
8,490.22 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
42,451.12 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به کرون نروژ

1 سوم قرقیزستان
=
0.12 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
1.18 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
2.94 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
5.89 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
11.78 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
17.67 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
23.56 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
29.45 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
58.89 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
117.78 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
588.91 کرون نروژ
5,450 تومان

قیمت کرون نروژ امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 5,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,450 تومان معامله می شد.

642 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 642 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 641 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سوم قرقیزستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)