تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به دینار بحرین

1 KRW
=
0 BHD
1 وون کره جنوبیبرابر است با0 دینار بحرین
1 دینار بحرینبرابر است با3,435.106 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دینار بحرین

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دینار بحرین

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دینار بحرین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.000 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.000 دینار بحرین. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دینار بحرین دیروز 0.000 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به دینار بحرین

سه ماهه یکماهه  
0.000 0.000 کمترین
0.000 0.000 بیشترین
0.000 0.000 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به دینار بحرین
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به دینار بحرین

1 وون کره جنوبی
=
0 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
0.01 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
0.01 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
0.03 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
0.04 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
0.06 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
0.07 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
0.15 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
0.29 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
1.46 دینار بحرین

تبدیل دینار بحرین به وون کره جنوبی

1 دینار بحرین
=
3,435.11 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
34,351.06 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
85,877.66 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
171,755.32 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
343,510.64 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
515,265.96 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
687,021.28 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
858,776.6 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
1,717,553.19 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
3,435,106.38 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
17,175,531.91 وون کره جنوبی
3,900 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 3,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.26 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,910 تومان معامله می شد.

134,050 تومان

قیمت دینار بحرین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 134,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,300 تومان (0.96 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 135,350 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار بحرین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دینار بحرین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به دینار بحرین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای وون کره جنوبی و دینار بحرین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)