تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا

1 HKD
=
0.128 USD
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.128 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با7.833 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 0.128 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.128 دلار آمریکا. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا دیروز 0.128 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.128 0.128 کمترین
0.128 0.128 بیشترین
0.128 0.128 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.13 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
1.28 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
3.19 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
6.38 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
12.77 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
19.15 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
25.53 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
31.92 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
63.83 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
127.67 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
638.33 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

1 دلار آمریکا
=
7.83 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
78.33 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
195.83 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
391.65 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
783.3 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
1,174.95 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,566.6 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,958.25 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
3,916.5 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
7,833 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
39,165 دلار هنگ کنگ
8,290 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 8,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,320 تومان معامله می شد.

64,950 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 64,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.38 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 65,200 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت فدرال رزرو آمریکا و سایت بانک مرکزی هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/HKD فارکس می توانید دلار هنگ کنگ خود را به دلار آمریکا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)