تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین

1 HKD
=
0.048 BHD
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.048 دینار بحرین
1 دینار بحرینبرابر است با20.832 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 0.048 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.048 دینار بحرین. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین دیروز 0.048 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین

سه ماهه یکماهه  
0.048 0.048 کمترین
0.048 0.048 بیشترین
0.048 0.048 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به دینار بحرین
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین

1 دلار هنگ کنگ
=
0.05 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0.48 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
1.2 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
2.4 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
4.8 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
7.2 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
9.6 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
12 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
24 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
48 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
240.01 دینار بحرین

تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

1 دینار بحرین
=
20.83 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
208.32 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
520.81 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
1,041.62 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
2,083.24 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
3,124.87 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
4,166.49 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
5,208.11 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
10,416.22 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
20,832.45 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
104,162.23 دلار هنگ کنگ
8,290 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 8,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,320 تومان معامله می شد.

172,750 تومان

قیمت دینار بحرین امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 172,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 650 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 173,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار بحرین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به دینار بحرین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار بحرین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)