تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به روپیه پاکستان

1 CHF
=
323.702 PKR
1 فرانک سوئیسبرابر است با323.702 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.003 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به روپیه پاکستان امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 323.702 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 323.702 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به روپیه پاکستان دیروز 327.086 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
306.384 324.060 کمترین
347.208 347.208 بیشترین
329.629 339.128 میانگین
10.422 7.571 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به روپیه پاکستان

1 فرانک سوئیس
=
323.7 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
3,237.02 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
8,092.54 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
16,185.08 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
32,370.17 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
48,555.25 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
64,740.33 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
80,925.41 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
161,850.83 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
323,701.66 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
1,618,508.29 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به فرانک سوئیس

1 روپیه پاکستان
=
0 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.03 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.08 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.15 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
0.31 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
0.46 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
0.62 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
0.77 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
1.54 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
3.09 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
15.45 فرانک سوئیس
54,850 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 54,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.72 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 55,250 تومان معامله می شد.

169 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 169 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.6 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 168 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی پاکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه پاکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)