تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به سوم قرقیزستان

1 CHF
=
97.596 KGS
1 فرانک سوئیسبرابر است با97.596 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.01 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سوم قرقیزستان امروز شنبه 26 خرداد 1403 برابر 97.596 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 97.596 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به سوم قرقیزستان دیروز 97.317 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
96.282 96.282 کمترین
101.026 98.313 بیشترین
98.064 97.334 میانگین
0.943 0.604 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به سوم قرقیزستان

1 فرانک سوئیس
=
97.6 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
975.96 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
2,439.9 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
4,879.8 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
9,759.6 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
14,639.39 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
19,519.19 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
24,398.99 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
48,797.98 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
97,595.96 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
487,979.8 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به فرانک سوئیس

1 سوم قرقیزستان
=
0.01 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.1 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.26 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.51 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
1.02 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
1.54 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
2.05 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
2.56 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
5.12 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
10.25 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
51.23 فرانک سوئیس
66,200 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز شنبه 26 خرداد 1403, در بازار 66,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 66,050 تومان معامله می شد.

678 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز شنبه 26 خرداد 1403, در بازار 678 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 678 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سوم قرقیزستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)