تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان

1 BRL
=
75.158 AMD
1 رئال برزیلبرابر است با75.158 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.013 رئال برزیل
نرخ تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان

نرخ تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان

نرخ تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 75.158 است. یعنی 1 رئال برزیل برابر است با 75.158 درام ارمنستان. نرخ تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان دیروز 75.110 بود.

آمار مربوط به تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
75.052 75.052 کمترین
82.305 80.169 بیشترین
80.110 77.433 میانگین
2.120 1.449 انحراف معیار

نمودار نرخ رئال برزیل به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان

1 رئال برزیل
=
75.16 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
751.58 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
1,878.94 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
3,757.88 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
7,515.75 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
11,273.63 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
15,031.51 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
18,789.38 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
37,578.77 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
75,157.53 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
375,787.66 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به رئال برزیل

1 درام ارمنستان
=
0.01 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
0.13 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
0.33 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
0.67 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
1.33 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
2 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
2.66 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
3.33 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
6.65 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
13.31 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
66.53 رئال برزیل
12,380 تومان

قیمت رئال برزیل امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 12,380 تومان است که نسبت به روز گذشته 290 تومان (2.29 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 12,670 تومان معامله می شد.

16,480 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 16,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 380 تومان (2.25 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,860 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رئال برزیل به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رئال برزیل را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رئال برزیل و درام ارمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)