تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به روپیه پاکستان

1 BHD
=
739.707 PKR
1 دینار بحرینبرابر است با739.707 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.001 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل دینار بحرین به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل دینار بحرین به روپیه پاکستان امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 برابر 739.707 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 739.707 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل دینار بحرین به روپیه پاکستان دیروز 739.883 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
735.324 739.391 کمترین
744.745 742.309 بیشترین
741.590 740.252 میانگین
2.072 0.690 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به روپیه پاکستان

1 دینار بحرین
=
739.71 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
7,397.07 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
18,492.69 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
36,985.37 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
73,970.74 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
110,956.12 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
147,941.49 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
184,926.86 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
369,853.72 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
739,707.45 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
3,698,537.23 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به دینار بحرین

1 روپیه پاکستان
=
0 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0.01 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
0.03 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
0.07 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
0.14 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
0.2 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
0.27 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
0.34 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
0.68 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
1.35 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
6.76 دینار بحرین
179,900 تومان

قیمت دینار بحرین امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 179,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 3,150 تومان (1.78 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 176,750 تومان معامله می شد.

243 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 243 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (2.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 238 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار بحرین و روپیه پاکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)