تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به دینار عراق

1 BHD
=
3,493.883 IQD
1 دینار بحرینبرابر است با3,493.883 دینار عراق
1 دینار عراقبرابر است با0 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار عراق

نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار عراق

نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار عراق امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 3,493.883 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 3,493.883 دینار عراق. نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار عراق دیروز 3,479.787 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به دینار عراق

سه ماهه یکماهه  
3460.372 3460.372 کمترین
3494.415 3494.415 بیشترین
3475.631 3477.849 میانگین
4.762 7.250 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به دینار عراق
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به دینار عراق

1 دینار بحرین
=
3,493.88 دینار عراق
10 دینار عراق
=
34,938.83 دینار عراق
25 دینار عراق
=
87,347.07 دینار عراق
50 دینار عراق
=
174,694.15 دینار عراق
100 دینار عراق
=
349,388.3 دینار عراق
150 دینار عراق
=
524,082.45 دینار عراق
200 دینار عراق
=
698,776.6 دینار عراق
250 دینار عراق
=
873,470.74 دینار عراق
500 دینار عراق
=
1,746,941.49 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
3,493,882.98 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
17,469,414.89 دینار عراق

تبدیل دینار عراق به دینار بحرین

1 دینار عراق
=
0 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
0.01 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
0.01 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
0.03 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
0.04 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
0.06 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
0.07 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
0.14 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
0.29 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
1.43 دینار بحرین
134,950 تومان

قیمت دینار بحرین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 134,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.3 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 135,350 تومان معامله می شد.

3,805 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 3,805 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.65 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 3,830 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار عراق چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار عراق سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار بحرین و همچنین نرخ دلار به دینار عراق بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به دینار عراق تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار بحرین و دینار عراق به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)