تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

1 ARS
=
0.001 USD
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.001 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با864.75 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 0.001 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.001 دلار آمریکا. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

1 پزو آرژانتین
=
0 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.01 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.03 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0.06 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.12 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.17 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
0.23 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
0.29 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
0.58 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
1.16 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
5.78 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

1 دلار آمریکا
=
864.75 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
8,647.5 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
21,618.75 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
43,237.5 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
86,475 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
129,712.5 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
172,950 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
216,187.5 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
432,375 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
864,750 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
4,323,750 پزو آرژانتین
74 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 74 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (2.63 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 76 تومان معامله می شد.

64,700 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 64,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,700 تومان (2.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 66,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)