تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

1 ARS
=
0.003 USD
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.003 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با364.41 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا امروز دوشنبه 20 آذر 1402 برابر 0.003 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.003 دلار آمریکا. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا دیروز 0.003 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.003 0.003 کمترین
0.003 0.003 بیشترین
0.003 0.003 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا

1 پزو آرژانتین
=
0 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.03 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.07 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0.14 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.27 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.41 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
0.55 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
0.69 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
1.37 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
2.74 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
13.72 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به پزو آرژانتین

1 دلار آمریکا
=
364.41 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
3,644.1 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
9,110.25 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
18,220.5 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
36,441 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
54,661.5 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
72,882 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
91,102.5 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
182,205 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
364,410 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
1,822,050 پزو آرژانتین
138 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 138 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.72 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 139 تومان معامله می شد.

50,300 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 50,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)