تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان

1 ARS
=
0.485 AMD
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.485 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با2.064 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 0.485 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.485 درام ارمنستان. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان دیروز 0.484 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.484 0.484 کمترین
1.125 0.493 بیشترین
0.626 0.488 میانگین
0.252 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان

1 پزو آرژانتین
=
0.48 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
4.85 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
12.11 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
24.23 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
48.46 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
72.69 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
96.91 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
121.14 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
242.29 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
484.57 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
2,422.87 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به پزو آرژانتین

1 درام ارمنستان
=
2.06 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
20.64 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
51.59 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
103.18 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
206.37 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
309.55 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
412.73 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
515.92 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
1,031.83 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
2,063.67 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
10,318.35 پزو آرژانتین
68 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 68 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (1.49 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 67 تومان معامله می شد.

14,090 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 14,090 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.64 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,000 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به درام ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پزو آرژانتین و درام ارمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)