تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

1 AFN
=
1.265 KGS
1 افغانی افغانستانبرابر است با1.265 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.791 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 1.265 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 1.265 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان دیروز 1.270 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
1.098 1.191 کمترین
1.289 1.289 بیشترین
1.186 1.238 میانگین
0.049 0.031 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

1 افغانی افغانستان
=
1.26 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
12.65 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
31.62 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
63.23 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
126.47 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
189.7 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
252.94 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
316.17 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
632.34 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
1,264.68 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
6,323.39 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان

1 سوم قرقیزستان
=
0.79 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
7.91 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
19.77 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
39.54 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
79.07 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
118.61 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
158.14 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
197.68 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
395.36 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
790.71 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
3,953.57 افغانی افغانستان
722 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 722 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.69 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 727 تومان معامله می شد.

571 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 571 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.17 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 572 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و سوم قرقیزستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)