تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

1 AFN
=
1.251 KGS
1 افغانی افغانستانبرابر است با1.251 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.8 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 1.251 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 1.251 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان دیروز 1.250 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
1.197 1.249 کمترین
1.263 1.258 بیشترین
1.234 1.255 میانگین
0.021 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

1 افغانی افغانستان
=
1.25 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
12.51 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
31.27 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
62.53 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
125.06 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
187.59 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
250.13 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
312.66 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
625.31 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
1,250.63 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
6,253.14 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان

1 سوم قرقیزستان
=
0.8 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
8 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
19.99 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
39.98 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
79.96 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
119.94 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
159.92 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
199.9 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
399.8 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
799.6 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
3,997.99 افغانی افغانستان
923 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 923 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (2.64 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 948 تومان معامله می شد.

738 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 738 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (2.64 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 758 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و سوم قرقیزستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)