تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به ریال عمان

1 SGD
=
0.281 OMR
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.281 ریال عمان
1 ریال عمانبرابر است با3.555 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال عمان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال عمان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال عمان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.281 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 0.281 ریال عمان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال عمان دیروز 0.282 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به ریال عمان

سه ماهه یکماهه  
0.281 0.281 کمترین
0.289 0.286 بیشترین
0.286 0.284 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به ریال عمان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به ریال عمان

1 دلار سنگاپور
=
0.28 ریال عمان
10 ریال عمان
=
2.81 ریال عمان
25 ریال عمان
=
7.03 ریال عمان
50 ریال عمان
=
14.07 ریال عمان
100 ریال عمان
=
28.13 ریال عمان
150 ریال عمان
=
42.2 ریال عمان
200 ریال عمان
=
56.26 ریال عمان
250 ریال عمان
=
70.33 ریال عمان
500 ریال عمان
=
140.66 ریال عمان
1000 ریال عمان
=
281.32 ریال عمان
5000 ریال عمان
=
1,406.59 ریال عمان

تبدیل ریال عمان به دلار سنگاپور

1 ریال عمان
=
3.55 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
35.55 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
88.87 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
177.73 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
355.47 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
533.2 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
710.94 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
888.67 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
1,777.34 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
3,554.69 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
17,773.44 دلار سنگاپور
48,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 48,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 900 تومان (1.83 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 49,100 تومان معامله می شد.

171,150 تومان

قیمت ریال عمان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 171,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,700 تومان (1.55 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عمان ، روز گذشته با قیمت 173,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عمان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال عمان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عمان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به ریال عمان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عمان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)