تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به ریال عمان

1 MYR
=
0.08 OMR
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.08 ریال عمان
1 ریال عمانبرابر است با12.453 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عمان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عمان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عمان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 0.080 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 0.080 ریال عمان. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عمان دیروز 0.081 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به ریال عمان

سه ماهه یکماهه  
0.080 0.080 کمترین
0.082 0.081 بیشترین
0.081 0.081 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به ریال عمان
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به ریال عمان

1 رینگیت مالزی
=
0.08 ریال عمان
10 ریال عمان
=
0.8 ریال عمان
25 ریال عمان
=
2.01 ریال عمان
50 ریال عمان
=
4.02 ریال عمان
100 ریال عمان
=
8.03 ریال عمان
150 ریال عمان
=
12.05 ریال عمان
200 ریال عمان
=
16.06 ریال عمان
250 ریال عمان
=
20.08 ریال عمان
500 ریال عمان
=
40.15 ریال عمان
1000 ریال عمان
=
80.3 ریال عمان
5000 ریال عمان
=
401.51 ریال عمان

تبدیل ریال عمان به رینگیت مالزی

1 ریال عمان
=
12.45 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
124.53 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
311.33 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
622.66 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
1,245.31 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
1,867.97 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
2,490.63 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
3,113.28 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
6,226.56 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
12,453.13 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
62,265.63 رینگیت مالزی
13,790 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 13,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 390 تومان (2.75 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 14,180 تومان معامله می شد.

171,500 تومان

قیمت ریال عمان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 171,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 4,450 تومان (2.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عمان ، روز گذشته با قیمت 175,950 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عمان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عمان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عمان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به ریال عمان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رینگیت مالزی و ریال عمان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)