تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه هندوستان به ریال عمان

1 INR
=
0.005 OMR
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.005 ریال عمان
1 ریال عمانبرابر است با215.914 روپیه هندوستان
نرخ تبدیل روپیه هندوستان به ریال عمان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به ریال عمان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به ریال عمان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.005 است. یعنی 1 روپیه هندوستان برابر است با 0.005 ریال عمان. نرخ تبدیل روپیه هندوستان به ریال عمان دیروز 0.005 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه هندوستان به ریال عمان

سه ماهه یکماهه  
0.005 0.005 کمترین
0.005 0.005 بیشترین
0.005 0.005 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه هندوستان به ریال عمان
ماه
همه

تبدیل روپیه هندوستان به ریال عمان

1 روپیه هندوستان
=
0 ریال عمان
10 ریال عمان
=
0.05 ریال عمان
25 ریال عمان
=
0.12 ریال عمان
50 ریال عمان
=
0.23 ریال عمان
100 ریال عمان
=
0.46 ریال عمان
150 ریال عمان
=
0.69 ریال عمان
200 ریال عمان
=
0.93 ریال عمان
250 ریال عمان
=
1.16 ریال عمان
500 ریال عمان
=
2.32 ریال عمان
1000 ریال عمان
=
4.63 ریال عمان
5000 ریال عمان
=
23.16 ریال عمان

تبدیل ریال عمان به روپیه هندوستان

1 ریال عمان
=
215.91 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
2,159.14 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
5,397.85 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
10,795.7 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
21,591.41 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
32,387.11 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
43,182.81 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
53,978.52 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
107,957.03 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
215,914.06 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
1,079,570.31 روپیه هندوستان
692 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 692 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 692 تومان معامله می شد.

149,400 تومان

قیمت ریال عمان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 149,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.07 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عمان ، روز گذشته با قیمت 149,300 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عمان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه هند به ریال عمان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عمان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه هند را به ریال عمان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای روپیه هند و ریال عمان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)