تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به ریال عمان

1 NOK
=
0.037 OMR
1 کرون نروژبرابر است با0.037 ریال عمان
1 ریال عمانبرابر است با27.266 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به ریال عمان

نرخ تبدیل کرون نروژ به ریال عمان

نرخ تبدیل کرون نروژ به ریال عمان امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 0.037 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.037 ریال عمان. نرخ تبدیل کرون نروژ به ریال عمان دیروز 0.037 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به ریال عمان

سه ماهه یکماهه  
0.035 0.036 کمترین
0.038 0.037 بیشترین
0.037 0.036 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به ریال عمان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به ریال عمان

1 کرون نروژ
=
0.04 ریال عمان
10 ریال عمان
=
0.37 ریال عمان
25 ریال عمان
=
0.92 ریال عمان
50 ریال عمان
=
1.83 ریال عمان
100 ریال عمان
=
3.67 ریال عمان
150 ریال عمان
=
5.5 ریال عمان
200 ریال عمان
=
7.34 ریال عمان
250 ریال عمان
=
9.17 ریال عمان
500 ریال عمان
=
18.34 ریال عمان
1000 ریال عمان
=
36.68 ریال عمان
5000 ریال عمان
=
183.38 ریال عمان

تبدیل ریال عمان به کرون نروژ

1 ریال عمان
=
27.27 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
272.66 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
681.64 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
1,363.28 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
2,726.56 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
4,089.84 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
5,453.13 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
6,816.41 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
13,632.81 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
27,265.63 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
136,328.13 کرون نروژ
5,460 تومان

قیمت کرون نروژ امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 5,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.92 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,410 تومان معامله می شد.

148,750 تومان

قیمت ریال عمان امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 148,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,300 تومان (0.88 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عمان ، روز گذشته با قیمت 147,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عمان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به ریال عمان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عمان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به ریال عمان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عمان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)