تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان

1 KGS
=
0.937 INR
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.937 روپیه هندوستان
1 روپیه هندوستانبرابر است با1.067 سوم قرقیزستان
نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.937 است. یعنی 1 سوم قرقیزستان برابر است با 0.937 روپیه هندوستان. نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان دیروز 0.940 بود.

آمار مربوط به تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان

سه ماهه یکماهه  
0.929 0.930 کمترین
0.943 0.940 بیشترین
0.935 0.934 میانگین
0.003 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان
ماه
همه

تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان

1 سوم قرقیزستان
=
0.94 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
9.37 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
23.43 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
46.86 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
93.73 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
140.59 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
187.46 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
234.32 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
468.64 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
937.28 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
4,686.39 روپیه هندوستان

تبدیل روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان

1 روپیه هندوستان
=
1.07 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
10.67 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
26.67 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
53.35 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
106.69 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
160.04 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
213.38 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
266.73 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
533.46 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
1,066.92 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
5,334.6 سوم قرقیزستان
570 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 570 تومان است که نسبت به روز گذشته 3 تومان (0.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 573 تومان معامله می شد.

608 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 608 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.16 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 609 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه هندوستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سوم قرقیزستان را به روپیه هند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سوم قرقیزستان و روپیه هند به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)