تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به یوان چین

1 HKD
=
0.935 CNY
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.935 یوان چین
1 یوان چینبرابر است با1.069 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به یوان چین

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به یوان چین

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به یوان چین امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 0.935 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.935 یوان چین. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به یوان چین دیروز 0.933 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به یوان چین

سه ماهه یکماهه  
0.911 0.911 کمترین
0.937 0.937 بیشترین
0.925 0.931 میانگین
0.007 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به یوان چین
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به یوان چین

1 دلار هنگ کنگ
=
0.94 یوان چین
10 یوان چین
=
9.35 یوان چین
25 یوان چین
=
23.38 یوان چین
50 یوان چین
=
46.76 یوان چین
100 یوان چین
=
93.51 یوان چین
150 یوان چین
=
140.27 یوان چین
200 یوان چین
=
187.03 یوان چین
250 یوان چین
=
233.78 یوان چین
500 یوان چین
=
467.57 یوان چین
1000 یوان چین
=
935.13 یوان چین
5000 یوان چین
=
4,675.67 یوان چین

تبدیل یوان چین به دلار هنگ کنگ

1 یوان چین
=
1.07 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
10.69 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
26.73 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
53.47 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
106.94 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
160.4 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
213.87 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
267.34 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
534.68 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
1,069.37 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
5,346.83 دلار هنگ کنگ
6,350 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 6,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,350 تومان معامله می شد.

6,790 تومان

قیمت یوان چین امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 6,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.15 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 6,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به یوان چین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به یوآن چین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به یوآن چین تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/CNH استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)