تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به ریال عمان

1 DKK
=
0.056 OMR
1 کرون دانمارکبرابر است با0.056 ریال عمان
1 ریال عمانبرابر است با17.831 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عمان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عمان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عمان امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 0.056 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 0.056 ریال عمان. نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عمان دیروز 0.056 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به ریال عمان

سه ماهه یکماهه  
0.055 0.055 کمترین
0.056 0.056 بیشترین
0.055 0.055 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به ریال عمان
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به ریال عمان

1 کرون دانمارک
=
0.06 ریال عمان
10 ریال عمان
=
0.56 ریال عمان
25 ریال عمان
=
1.4 ریال عمان
50 ریال عمان
=
2.8 ریال عمان
100 ریال عمان
=
5.61 ریال عمان
150 ریال عمان
=
8.41 ریال عمان
200 ریال عمان
=
11.22 ریال عمان
250 ریال عمان
=
14.02 ریال عمان
500 ریال عمان
=
28.04 ریال عمان
1000 ریال عمان
=
56.08 ریال عمان
5000 ریال عمان
=
280.41 ریال عمان

تبدیل ریال عمان به کرون دانمارک

1 ریال عمان
=
17.83 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
178.31 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
445.77 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
891.54 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
1,783.07 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
2,674.61 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
3,566.15 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
4,457.68 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
8,915.36 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
17,830.73 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
89,153.65 کرون دانمارک
8,490 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 8,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,480 تومان معامله می شد.

151,100 تومان

قیمت ریال عمان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 151,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.07 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عمان ، روز گذشته با قیمت 151,000 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عمان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عمان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عمان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به ریال عمان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عمان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)