تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به ریال عمان

1 CHF
=
0.425 OMR
1 فرانک سوئیسبرابر است با0.425 ریال عمان
1 ریال عمانبرابر است با2.351 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به ریال عمان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به ریال عمان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به ریال عمان امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402 برابر 0.425 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 0.425 ریال عمان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به ریال عمان دیروز 0.429 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به ریال عمان

سه ماهه یکماهه  
0.427 0.428 کمترین
0.449 0.438 بیشترین
0.436 0.433 میانگین
0.006 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به ریال عمان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به ریال عمان

1 فرانک سوئیس
=
0.43 ریال عمان
10 ریال عمان
=
4.25 ریال عمان
25 ریال عمان
=
10.64 ریال عمان
50 ریال عمان
=
21.27 ریال عمان
100 ریال عمان
=
42.54 ریال عمان
150 ریال عمان
=
63.81 ریال عمان
200 ریال عمان
=
85.08 ریال عمان
250 ریال عمان
=
106.35 ریال عمان
500 ریال عمان
=
212.71 ریال عمان
1000 ریال عمان
=
425.41 ریال عمان
5000 ریال عمان
=
2,127.07 ریال عمان

تبدیل ریال عمان به فرانک سوئیس

1 ریال عمان
=
2.35 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
23.51 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
58.77 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
117.53 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
235.06 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
352.6 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
470.13 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
587.66 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
1,175.32 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
2,350.65 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
11,753.25 فرانک سوئیس
54,850 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 54,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 900 تومان (1.61 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 55,750 تومان معامله می شد.

128,950 تومان

قیمت ریال عمان امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 128,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,050 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عمان ، روز گذشته با قیمت 130,000 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عمان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به ریال عمان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عمان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به ریال عمان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عمان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)