تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به ریال عمان

1 BHD
=
1.021 OMR
1 دینار بحرینبرابر است با1.021 ریال عمان
1 ریال عمانبرابر است با0.979 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به ریال عمان

نرخ تبدیل دینار بحرین به ریال عمان

نرخ تبدیل دینار بحرین به ریال عمان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 1.021 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 1.021 ریال عمان. نرخ تبدیل دینار بحرین به ریال عمان دیروز 1.021 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به ریال عمان

سه ماهه یکماهه  
1.016 1.021 کمترین
1.029 1.029 بیشترین
1.022 1.022 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به ریال عمان
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به ریال عمان

1 دینار بحرین
=
1.02 ریال عمان
10 ریال عمان
=
10.21 ریال عمان
25 ریال عمان
=
25.53 ریال عمان
50 ریال عمان
=
51.06 ریال عمان
100 ریال عمان
=
102.13 ریال عمان
150 ریال عمان
=
153.19 ریال عمان
200 ریال عمان
=
204.26 ریال عمان
250 ریال عمان
=
255.32 ریال عمان
500 ریال عمان
=
510.64 ریال عمان
1000 ریال عمان
=
1,021.28 ریال عمان
5000 ریال عمان
=
5,106.38 ریال عمان

تبدیل ریال عمان به دینار بحرین

1 ریال عمان
=
0.98 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
9.79 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
24.48 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
48.96 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
97.92 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
146.88 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
195.83 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
244.79 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
489.58 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
979.17 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
4,895.83 دینار بحرین
134,950 تومان

قیمت دینار بحرین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 134,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.3 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 135,350 تومان معامله می شد.

132,000 تومان

قیمت ریال عمان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 132,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.3 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عمان ، روز گذشته با قیمت 132,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عمان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به ریال عمان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عمان و سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به ریال عمان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار بحرین و ریال عمان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)