تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان

1 AFN
=
5.737 AMD
1 افغانی افغانستانبرابر است با5.737 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.174 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 5.737 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 5.737 درام ارمنستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان دیروز 5.726 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
4.791 5.398 کمترین
5.828 5.828 بیشترین
5.311 5.594 میانگین
0.287 0.145 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان

1 افغانی افغانستان
=
5.74 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
57.37 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
143.42 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
286.83 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
573.67 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
860.5 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
1,147.33 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
1,434.16 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
2,868.33 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
5,736.65 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
28,683.26 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان

1 درام ارمنستان
=
0.17 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
1.74 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
4.36 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
8.72 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
17.43 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
26.15 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
34.86 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
43.58 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
87.16 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
174.32 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
871.59 افغانی افغانستان
725 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 725 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.83 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 719 تومان معامله می شد.

12,640 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 12,640 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (0.64 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,560 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به درام ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و درام ارمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)