تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان

1 TJS
=
0.247 GEL
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.247 لاری گرجستان
1 لاری گرجستانبرابر است با4.047 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 0.247 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.247 لاری گرجستان. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان دیروز 0.248 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان

سه ماهه یکماهه  
0.238 0.246 کمترین
0.249 0.249 بیشترین
0.244 0.247 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.25 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
2.47 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
6.18 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
12.36 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
24.71 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
37.07 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
49.42 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
61.78 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
123.55 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
247.1 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
1,235.5 لاری گرجستان

تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

1 لاری گرجستان
=
4.05 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
40.47 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
101.17 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
202.35 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
404.69 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
607.04 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
809.39 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1,011.73 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
2,023.47 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
4,046.93 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
20,234.66 سامانی تاجیکستان
4,640 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 4,640 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,630 تومان معامله می شد.

18,770 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 18,770 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (0.43 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 18,690 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لاری گرجستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به لاری گرجستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و لاری گرجستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)