تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به لاری گرجستان

1 CNY
=
0.381 GEL
1 یوان چینبرابر است با0.381 لاری گرجستان
1 لاری گرجستانبرابر است با2.622 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به لاری گرجستان

نرخ تبدیل یوان چین به لاری گرجستان

نرخ تبدیل یوان چین به لاری گرجستان امروز دوشنبه 7 خرداد 1403 برابر 0.381 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.381 لاری گرجستان. نرخ تبدیل یوان چین به لاری گرجستان دیروز 0.376 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به لاری گرجستان

سه ماهه یکماهه  
0.368 0.368 کمترین
0.381 0.381 بیشترین
0.372 0.374 میانگین
0.003 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به لاری گرجستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به لاری گرجستان

1 یوان چین
=
0.38 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
3.81 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
9.53 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
19.07 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
38.14 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
57.21 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
76.28 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
95.35 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
190.7 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
381.4 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
1,907 لاری گرجستان

تبدیل لاری گرجستان به یوان چین

1 لاری گرجستان
=
2.62 یوان چین
10 یوان چین
=
26.22 یوان چین
25 یوان چین
=
65.55 یوان چین
50 یوان چین
=
131.1 یوان چین
100 یوان چین
=
262.19 یوان چین
150 یوان چین
=
393.29 یوان چین
200 یوان چین
=
524.38 یوان چین
250 یوان چین
=
655.48 یوان چین
500 یوان چین
=
1,310.96 یوان چین
1000 یوان چین
=
2,621.92 یوان چین
5000 یوان چین
=
13,109.62 یوان چین
8,060 تومان

قیمت یوان چین امروز دوشنبه 7 خرداد 1403, در بازار 8,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (1.9 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,910 تومان معامله می شد.

21,130 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز دوشنبه 7 خرداد 1403, در بازار 21,130 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (0.57 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 21,010 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لاری گرجستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به لاری گرجستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی گرجستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به لاری گرجستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل لاری گرجستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)