تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین

1 TJS
=
0.666 CNY
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.666 یوان چین
1 یوان چینبرابر است با1.501 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 0.666 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.666 یوان چین. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین دیروز 0.665 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین

سه ماهه یکماهه  
0.656 0.659 کمترین
0.666 0.666 بیشترین
0.661 0.662 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به یوان چین
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین

1 سامانی تاجیکستان
=
0.67 یوان چین
10 یوان چین
=
6.66 یوان چین
25 یوان چین
=
16.65 یوان چین
50 یوان چین
=
33.3 یوان چین
100 یوان چین
=
66.6 یوان چین
150 یوان چین
=
99.9 یوان چین
200 یوان چین
=
133.2 یوان چین
250 یوان چین
=
166.51 یوان چین
500 یوان چین
=
333.01 یوان چین
1000 یوان چین
=
666.02 یوان چین
5000 یوان چین
=
3,330.12 یوان چین

تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

1 یوان چین
=
1.5 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
15.01 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
37.54 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
75.07 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
150.14 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
225.22 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
300.29 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
375.36 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
750.72 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,501.45 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
7,507.24 سامانی تاجیکستان
5,290 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 5,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.38 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,310 تومان معامله می شد.

7,940 تومان

قیمت یوان چین امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 7,940 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.5 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,980 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به یوان چین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به یوآن چین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به یوآن چین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)