تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به ریال قطر

1 SGD
=
2.665 QAR
1 دلار سنگاپوربرابر است با2.665 ریال قطر
1 ریال قطربرابر است با0.375 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال قطر

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال قطر

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال قطر امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 2.665 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 2.665 ریال قطر. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال قطر دیروز 2.665 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به ریال قطر

سه ماهه یکماهه  
2.663 2.663 کمترین
2.759 2.697 بیشترین
2.700 2.675 میانگین
0.028 0.011 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به ریال قطر
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به ریال قطر

1 دلار سنگاپور
=
2.67 ریال قطر
10 ریال قطر
=
26.65 ریال قطر
25 ریال قطر
=
66.64 ریال قطر
50 ریال قطر
=
133.27 ریال قطر
100 ریال قطر
=
266.54 ریال قطر
150 ریال قطر
=
399.82 ریال قطر
200 ریال قطر
=
533.09 ریال قطر
250 ریال قطر
=
666.36 ریال قطر
500 ریال قطر
=
1,332.72 ریال قطر
1000 ریال قطر
=
2,665.45 ریال قطر
5000 ریال قطر
=
13,327.23 ریال قطر

تبدیل ریال قطر به دلار سنگاپور

1 ریال قطر
=
0.38 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
3.75 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
9.38 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
18.76 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
37.52 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
56.28 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
75.03 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
93.79 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
187.59 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
375.17 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,875.86 دلار سنگاپور
36,340 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 36,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.03 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,350 تومان معامله می شد.

13,640 تومان

قیمت ریال قطر امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 13,640 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال قطر ، روز گذشته با قیمت 13,640 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال قطر چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به ریال قطر سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به ریال قطر تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال قطر به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)