تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ریال عربستان به ریال قطر

1 SAR
=
0.971 QAR
1 ریال عربستانبرابر است با0.971 ریال قطر
1 ریال قطربرابر است با1.03 ریال عربستان
نرخ تبدیل ریال عربستان به ریال قطر

نرخ تبدیل ریال عربستان به ریال قطر

نرخ تبدیل ریال عربستان به ریال قطر امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.971 است. یعنی 1 ریال عربستان برابر است با 0.971 ریال قطر. نرخ تبدیل ریال عربستان به ریال قطر دیروز 0.971 بود.

آمار مربوط به تبدیل ریال عربستان به ریال قطر

سه ماهه یکماهه  
0.966 0.970 کمترین
0.971 0.971 بیشترین
0.971 0.971 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ ریال عربستان به ریال قطر
ماه
همه

تبدیل ریال عربستان به ریال قطر

1 ریال عربستان
=
0.97 ریال قطر
10 ریال قطر
=
9.71 ریال قطر
25 ریال قطر
=
24.27 ریال قطر
50 ریال قطر
=
48.53 ریال قطر
100 ریال قطر
=
97.07 ریال قطر
150 ریال قطر
=
145.6 ریال قطر
200 ریال قطر
=
194.13 ریال قطر
250 ریال قطر
=
242.67 ریال قطر
500 ریال قطر
=
485.33 ریال قطر
1000 ریال قطر
=
970.67 ریال قطر
5000 ریال قطر
=
4,853.33 ریال قطر

تبدیل ریال قطر به ریال عربستان

1 ریال قطر
=
1.03 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
10.3 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
25.76 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
51.51 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
103.02 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
154.53 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
206.04 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
257.55 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
515.11 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
1,030.22 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
5,151.1 ریال عربستان
13,530 تومان

قیمت ریال عربستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 13,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.29 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,570 تومان معامله می شد.

13,940 تومان

قیمت ریال قطر امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 13,940 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.29 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال قطر ، روز گذشته با قیمت 13,980 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال قطر چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ریال عربستان به ریال قطر سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ریال عربستان را به ریال قطر تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای ریال عربستان و ریال قطر به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)