تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

1 SGD
=
5.295 CNY
1 دلار سنگاپوربرابر است با5.295 یوان چین
1 یوان چینبرابر است با0.189 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 5.295 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 5.295 یوان چین. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین دیروز 5.278 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

سه ماهه یکماهه  
5.082 5.196 کمترین
5.285 5.285 بیشترین
5.187 5.231 میانگین
0.040 0.024 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به یوان چین
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

1 دلار سنگاپور
=
5.3 یوان چین
10 یوان چین
=
52.95 یوان چین
25 یوان چین
=
132.38 یوان چین
50 یوان چین
=
264.76 یوان چین
100 یوان چین
=
529.53 یوان چین
150 یوان چین
=
794.29 یوان چین
200 یوان چین
=
1,059.05 یوان چین
250 یوان چین
=
1,323.81 یوان چین
500 یوان چین
=
2,647.63 یوان چین
1000 یوان چین
=
5,295.25 یوان چین
5000 یوان چین
=
26,476.26 یوان چین

تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور

1 یوان چین
=
0.19 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.89 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
4.72 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
9.44 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
18.88 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
28.33 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
37.77 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
47.21 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
94.42 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
188.85 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
944.24 دلار سنگاپور
37,650 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 37,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 840 تومان (2.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 38,490 تومان معامله می شد.

7,180 تومان

قیمت یوان چین امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 7,180 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (2.45 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,360 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به یوان چین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوآن چین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی چین و سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به یوآن چین تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/CNH استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)