تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

1 SGD
=
5.36 CNY
1 دلار سنگاپوربرابر است با5.36 یوان چین
1 یوان چینبرابر است با0.187 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 5.360 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 5.360 یوان چین. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین دیروز 5.333 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

سه ماهه یکماهه  
5.231 5.332 کمترین
5.399 5.399 بیشترین
5.342 5.360 میانگین
0.034 0.018 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به یوان چین
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به یوان چین

1 دلار سنگاپور
=
5.36 یوان چین
10 یوان چین
=
53.6 یوان چین
25 یوان چین
=
133.99 یوان چین
50 یوان چین
=
267.98 یوان چین
100 یوان چین
=
535.96 یوان چین
150 یوان چین
=
803.93 یوان چین
200 یوان چین
=
1,071.91 یوان چین
250 یوان چین
=
1,339.89 یوان چین
500 یوان چین
=
2,679.78 یوان چین
1000 یوان چین
=
5,359.55 یوان چین
5000 یوان چین
=
26,797.75 یوان چین

تبدیل یوان چین به دلار سنگاپور

1 یوان چین
=
0.19 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.87 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
4.66 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
9.33 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
18.66 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
27.99 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
37.32 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
46.65 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
93.29 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
186.58 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
932.91 دلار سنگاپور
38,020 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 38,020 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 37,930 تومان معامله می شد.

7,090 تومان

قیمت یوان چین امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 7,090 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,110 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به یوان چین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به یوآن چین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی چین و سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به یوآن چین تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/CNH استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)