تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به لاری گرجستان

1 DKK
=
0.381 GEL
1 کرون دانمارکبرابر است با0.381 لاری گرجستان
1 لاری گرجستانبرابر است با2.622 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به لاری گرجستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لاری گرجستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لاری گرجستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 0.381 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 0.381 لاری گرجستان. نرخ تبدیل کرون دانمارک به لاری گرجستان دیروز 0.381 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به لاری گرجستان

سه ماهه یکماهه  
0.380 0.380 کمترین
0.395 0.393 بیشترین
0.387 0.387 میانگین
0.004 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به لاری گرجستان
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به لاری گرجستان

1 کرون دانمارک
=
0.38 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
3.81 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
9.53 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
19.07 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
38.14 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
57.21 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
76.27 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
95.34 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
190.69 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
381.37 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
1,906.87 لاری گرجستان

تبدیل لاری گرجستان به کرون دانمارک

1 لاری گرجستان
=
2.62 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
26.22 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
65.55 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
131.1 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
262.21 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
393.31 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
524.42 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
655.52 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
1,311.05 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
2,622.1 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
13,110.49 کرون دانمارک
9,240 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 9,240 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (2.63 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,490 تومان معامله می شد.

24,230 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 24,230 تومان است که نسبت به روز گذشته 640 تومان (2.57 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 24,870 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لاری گرجستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لاری گرجستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی گرجستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به لاری گرجستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل لاری گرجستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)