تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان

1 BRL
=
0.552 GEL
1 رئال برزیلبرابر است با0.552 لاری گرجستان
1 لاری گرجستانبرابر است با1.812 رئال برزیل
نرخ تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان

نرخ تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان

نرخ تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 0.552 است. یعنی 1 رئال برزیل برابر است با 0.552 لاری گرجستان. نرخ تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان دیروز 0.557 بود.

آمار مربوط به تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان

سه ماهه یکماهه  
0.518 0.546 کمترین
0.557 0.557 بیشترین
0.539 0.551 میانگین
0.011 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ رئال برزیل به لاری گرجستان
ماه
همه

تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان

1 رئال برزیل
=
0.55 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
5.52 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
13.8 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
27.6 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
55.2 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
82.8 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
110.4 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
138 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
276 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
552 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
2,759.99 لاری گرجستان

تبدیل لاری گرجستان به رئال برزیل

1 لاری گرجستان
=
1.81 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
18.12 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
45.29 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
90.58 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
181.16 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
271.74 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
362.32 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
452.9 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
905.8 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
1,811.6 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
9,058 رئال برزیل
10,370 تومان

قیمت رئال برزیل امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 10,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.48 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,420 تومان معامله می شد.

18,780 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 18,780 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 18,690 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لاری گرجستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رئال برزیل به لاری گرجستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی گرجستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رئال برزیل را به لاری گرجستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رئال برزیل و لاری گرجستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)