تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دینار بحرین

1 SGD
=
0.274 BHD
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.274 دینار بحرین
1 دینار بحرینبرابر است با3.645 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار بحرین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار بحرین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار بحرین امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 0.274 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 0.274 دینار بحرین. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار بحرین دیروز 0.277 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دینار بحرین

سه ماهه یکماهه  
0.275 0.275 کمترین
0.285 0.278 بیشترین
0.279 0.276 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دینار بحرین
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دینار بحرین

1 دلار سنگاپور
=
0.27 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
2.74 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
6.86 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
13.72 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
27.44 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
41.16 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
54.88 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
68.6 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
137.19 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
274.38 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
1,371.91 دینار بحرین

تبدیل دینار بحرین به دلار سنگاپور

1 دینار بحرین
=
3.64 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
36.45 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
91.11 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
182.23 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
364.46 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
546.68 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
728.91 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
911.14 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
1,822.28 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
3,644.56 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
18,222.81 دلار سنگاپور
36,460 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 36,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,640 تومان معامله می شد.

132,900 تومان

قیمت دینار بحرین امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 132,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 550 تومان (0.42 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 132,350 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار بحرین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار بحرین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دینار بحرین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار بحرین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)