تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان

1 AFN
=
0.038 GEL
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.038 لاری گرجستان
1 لاری گرجستانبرابر است با26.203 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402 برابر 0.038 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.038 لاری گرجستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان دیروز 0.038 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان

سه ماهه یکماهه  
0.033 0.037 کمترین
0.039 0.039 بیشترین
0.036 0.038 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به لاری گرجستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان

1 افغانی افغانستان
=
0.04 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
0.38 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
0.95 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
1.91 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
3.82 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
5.72 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
7.63 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
9.54 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
19.08 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
38.16 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
190.82 لاری گرجستان

تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

1 لاری گرجستان
=
26.2 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
262.03 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
655.07 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
1,310.14 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
2,620.28 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
3,930.42 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
5,240.55 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
6,550.69 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
13,101.39 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
26,202.77 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
131,013.87 افغانی افغانستان
723 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 723 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.7 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 718 تومان معامله می شد.

18,960 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 18,960 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.21 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 19,000 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لاری گرجستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به لاری گرجستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به لاری گرجستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و لاری گرجستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)