تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به یوان چین

1 AFN
=
0.102 CNY
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.102 یوان چین
1 یوان چینبرابر است با9.837 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به یوان چین

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به یوان چین

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به یوان چین امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 0.102 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.102 یوان چین. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به یوان چین دیروز 0.102 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به یوان چین

سه ماهه یکماهه  
0.091 0.098 کمترین
0.104 0.104 بیشترین
0.098 0.101 میانگین
0.004 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به یوان چین
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به یوان چین

1 افغانی افغانستان
=
0.1 یوان چین
10 یوان چین
=
1.02 یوان چین
25 یوان چین
=
2.54 یوان چین
50 یوان چین
=
5.08 یوان چین
100 یوان چین
=
10.17 یوان چین
150 یوان چین
=
15.25 یوان چین
200 یوان چین
=
20.33 یوان چین
250 یوان چین
=
25.41 یوان چین
500 یوان چین
=
50.83 یوان چین
1000 یوان چین
=
101.65 یوان چین
5000 یوان چین
=
508.26 یوان چین

تبدیل یوان چین به افغانی افغانستان

1 یوان چین
=
9.84 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
98.37 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
245.94 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
491.87 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
983.74 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
1,475.61 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,967.48 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
2,459.35 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
4,918.7 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
9,837.4 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
49,187 افغانی افغانستان
718 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 718 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.83 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 724 تومان معامله می شد.

7,070 تومان

قیمت یوان چین امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 7,070 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,080 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به یوان چین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به یوآن چین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به یوآن چین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)